Informacije o stanju parničnih i izvanparničnih predmeta

VAŽNA OBAVIJEST:
Prelaskom suda na eSpis sustav, aplikacije web informiranja se prestaju koristiti,
a s obzirom da su podaci o kretanju predmeta dostupni u realnom vremenu na adresi:


http://e-predmet.pravosudje.hr/


Opći podaciPredmet
Kategorije za koje želite dobiti informaciju
                                 
                         

NOVOST: Upisom broja Pr predmeta, šalju se informacije o predmetima pisarnice radnih sporova.

NAPOMENA: Upisom broja Ovrv predmeta, dobija se informacija o broju predmeta u parnici.

PAŽNJA: Zahtjeve je potrebno potvrditi unutar 24 sata od predaje ovim putem.

Napomena: Informiranje ovim putem je omogućeno odvjetnicima na području grada Zagreba kojima je dostavljen jedinstveni broj putem odvjetničkog pretinca u sudu.

Detaljnije:
ROČIŠTE: da li je u spisu zakazano ročište i kada
VJEŠTAČENJE: da li je spis preuzeo vještak i kada
KALENDAR: do kada se spis nalazi u kalendaru
ŽUPANIJSKI SUD: da li je i kada spis upućen na Ž.S.
VRHOVNI SUD: da li je i kada spis upućen na VSRH
ŽALBA: da li je i kada u spisu izjavljena žalba
KLAUZULA PRAVOMOĆNOSTI: da li je u spisu iskazana klauzula pravomoćnosti i ovršnosti

©2009 Informatika@sud